CHECK MEDICAL SPORT (CMS)

De Check Medical Sport start waar de klassieke geneeskunde stopt.

Dit unieke, diagnostische apparaat werkt holistisch. Met behulp van 6 electroden die aan het lichaam zijn bevestigd registreert het de elektrische parameters van de patiënt van top tot teen. Deze procedure is volledig automatisch en duurt slechts acht minuten. Als de resultaten afwijken van de norm geeft dit een indicatie voor een bepaalde disbalans in het lichaam. Deze disbalans wordt met het Donkerveld onderzoek en/of laboratoriumdiagnostiek verder verfijnt

De Check Medical Sport kan afwijkingen herkennen op basis van vele jaren onderzoek in de segment-elektrografie. Wetenschappelijk onderzoeken aan de universiteit van Heidelberg en op de longafdeling van het staatsziekenhuis Würrtemberg / Hollenzollern liggen ten grondslag aan de ontwikkeling van deze apparatuur.